вернутись на головну


referatsukr.narod.ru \ Реферати \ Математика \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Абсолютна величина дiйсного числа. Властивостi абсолютних величин. Змiннi i сталi величини. Функцiя. Парнiсть, непарнiсть, перiодичнicть, монотоннicть. Складна функцiя. Класифiкацiя функцiй. Перетворення графiкiв.
Абсолютні величини в статистиці
Автоматизована обробка інформації складних систем проекційними методами
Аналіз метода Течера-Тьюкі (апроксимування функції)
Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз
Безкінченно малі функції
Боголюбов Микола Миколайович - український математик, механік, фізик
Бульові функції
Вектори, лінійні операції над ними
Векторна алгебра
Векторна алгебра і деякі її застосування
Векторна функція скалярного аргументу. Похідна, її геометричний і механічний зміст. Кривизна кривої
Вибіркові /несуцільні/ спостереження
Видатні українські математики
Визначений інтеграл
Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні.
Визначення та обчислення об'єму тіла за площами паралельних перерізів; об'єм тіла обертання
Визначники та їх властивості
Використання алгебри матриць
Використання графічного способу при розв'язанні математичних задач
Вимірювання кутів
Випуклість і вгнутість графіка функції, точки перегину. Асимптоти графіка функції. Схема дослідження функції та побудова її графіка. Функція попиту
Відносні величини
Власні числа і власні вектори квадратної матриці, характеристичне рівняння
Власні числа та власні вектори матриці
Властивості математичного сподівання і дисперсії
Властивості степеневих рядів. Неперервність суми. Інтегрування і диференціювання степеневих рядів
Генерування випадковості чисел
Число е. Натуральні логарифми
Границя числової послідовності

referatsukr.narod.ru \ Реферати \ Математика \ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1054
9

13
6
3
5
10
7
16
6
16

4
9
2
5

4

8
5
8
3
14


6
4

5
6
5

10
11
8124
32

62
28
20
20
20
21
42
34
70

20
13
8
26

26

32
18
16
123
67


9
17

17
23
25

30
40
42
Используются технологии uCoz