вернутись на головну


referatsukr.narod.ru \ Реферати \ Бухгалтерський облік \ 1

Облік витрат діяльності виробничих підприємств і калькулювання собівартості продукції.
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (рах. № 23, 25)
Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат
Основи фінансової звітності
Система обслуговування виробництва
Облік витрат обслуговуючих виробництв та господарств
Пакет бухгалтерських програм "1С: Підприємство" - "комплексна конфігурація
Планування, стадії і процедури аудиту
Аналіз фінансового стану ТОВ "Авто Бізнес Сервіс"
Організація обліку основних засобів
Автоматизація бухгалтерії на підприємстві
Аналіз оборотних коштів на підприємстві
Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат
Облік нарахування заробітної плати основним категоріям працівників галузей господарства
Аудит поточних зобов'язань підприємства
Особливості бухгалтерського обліку у будівництві
Особливості ведення бухгалтерського обліку на автотранспортних підприємствах
План-рахунки бухгалтерського обліку
Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню
Облік власного капіталу, цільового фінансування та цільових надходжень
"Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку"
Облік виробничих запасів
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій
Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу
Документальне оформлення видачі готівки з каси
Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом готової продукції.
Документація й інвентаризація
Стандартні звіти
Журнал операцій
Характеристика бухгалтерських рахунків
Облік розрахунків з оплати праці
Облік готової продукції
Облік оборотних малоцінних та швидкзношуваних предметів
Дебіторська заборгованість
Теорія обліку та організація облікової діяльності
Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів
Облік заробітної плати
Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Бухгалтерський облік реалізації товарів і податкових зобов'язань з ПДВ
в роздрібній торгівлі

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту
Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм
Питання і відповіді на держ. екзамен. Шпаргалка з бух. обліку
23

44
15

27
29
10
25
6
28
13
21
8
8
27
23

22
5
5
4
26
14
14
36
62
23
4

13
3
39
11
8
12
29
4
4
9
25
73
49
36

15
27
10
58


77

27
17

17
30
14
23
25
19
45
24
25
9
17
23

22
10
11
19
19
10
15
39
60
21
10

10
7
28
18
18
8
36
14
12
23
30
48
67
32

31
24
376
768

 в центральном офисе ремонт nokia полировка | бензиновые электрогенераторы 600 кв | Готовые ооо фирмы | дизельные генераторы 18 ква | гидромассаж
Порно онлайн
Используются технологии uCoz